Zobowiązujące sąsiedztwo

Zmiany zachodzące zarówno w gospodarce światowej jak również te w regionie, wymagają od nas na nowo podejmowanych działań. Jesteśmy świadomi potrzeby współpracy z najbliższym otoczeniem, rozumiemy to i potrafimy w optymalny sposób czerpać dobra z korzystnego położenia w jakim się znajdujemy.

Duża koncentracja branży przemysłu lotniczego, kumulacja ośrodków naukowo-badawczych, polityka ekonomiczna władz lokalnych i krajowych, a także aktywność biznesowa przedsiębiorstw spowodowała, że Rzeszów z lokalnego ośrodka stał się nowoczesnym miastem, koncentrującym wysoko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa z branży lotniczej, farmaceutycznej i IT o globalnym zasięgu. Dowodem na to może być prestiżowa nagroda przyznana przez niezależny instytut naukowo-badawczy Centrum im. Adama Smitha. Tym samym w styczniu 2014 r. Miasto Rzeszów uzyskało tytuł najlepiej zarządzanej jednostki samorządowej w 2013 r. w VII edycji Konkursu Innowator.

W takim otoczeniu rozwija się Rybexim. Dynamiczny rozwój stref ekonomicznych powoduje potrzebę ciągłego rozwoju firm do nich należących, tak aby mogły sprostać potrzebom zmieniającego się rynku i wymaganiom klientów. Te kryteria powodują, że nasze inwestycje odpowiadają światowym standardom i są gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług.