Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1
„Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zapytanie ofertowe nr 2
“Zakup wyposażenia hali magazynowej wysokiego składowania”

Zapytanie ofertowe nr 3
„Zakup systemu inteligentnego sterowania procesem”

 

„Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu”

„Pytania i odpowiedzi”

„Modyfikacja z dnia 19.06.2015 r. zaproszenia do składania oferty nr: 1/2016”

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2016


na zadanie pn. „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
” w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności RYBEXIM Sp.
z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie nowych usług logistycznych”,

Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0301/15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Rybexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 1. Szarotkowa 11,

35-604 Rzeszów

NIP: 8133670815

REGON: 180800494

www.rybexim.pl

Osoba do kontaktu:

Rafał Rybka – Prezes Zarządu Komplementariuszy.

tel. 0048 663 825 100

email: rafal.rybka@rybexim.pl

 

 1. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali magazynowej wysokiego składowania  (etap I)  z częścią socjalno – administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym w szczególności:

 

 • Wykonanie robót- konstrukcyjno – budowlanych hali magazynowej wysokiego składowania (I etap) z częścią socjalno – administracyjną (1 kpl.);
 • Budowa placu manewrowego i miejsc postojowych (1kpl.),
 • Wykonanie instalacji systemu PPOŻ w hali magazynowej wysokiego składowania (I etap)
  z częścią socjalno- administracyjną (1 kpl.);
 • Wykonanie robót związane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznych oraz teletechnicznych w hali magazynowej wysokiego składowania (I etap) z częścią socjalno-administracyjną (1 kpl.);
 • Wykonanie wewnętrznej instalacje wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i gazowej wraz z ogrzewaniem, wentylacyjnej w hali magazynowej wysokiego składowania (I etap) z częścią socjalno-administracyjną (1 kpl.);
 • Wykonanie zewnętrznych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych (1 kpl.)

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do zapytania ofertowego :

 1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań;
 2. Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty;
 3. Załącznik nr 3 Wykaz osób;
 4. Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych;
 5. Załącznik nr 5 Projekt umowy;
 6. Załącznik nr 6 Projekt budowlany,
 7. Załącznik nr 7 Przedmiar budowlany
 8. Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 9. Załącznik nr 9 Harmonogram prac budowlanych.
 10. Załącznik ne 10 Dokumentacja podłoża gruntowego 

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia

publicznego na dostawy nr: 3/2016/UE

na zadanie pn. „Zakup wyposażenia hali magazynowej wysokiego składowania” w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności RYBEXIM Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie nowych usług logistycznych”,

Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0301/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Rybexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Szarotkowa 11,

35-604 Rzeszów

NIP: 8133670815

REGON: 180800494

www.rybexim.pl

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu: Andrzej Szlęzak – Dyrektor ds. Logistyki

tel. 661 617 652

 1. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia hali magazynowej wysokiego składowania
w tym min:

1) Regały magazynu wysokiego składowania – 1 kpl.,

2) Wózek czołowy – 2 kpl.,

3) Wózek systemowy VNA – 2 kpl.,

4) Wózek elektryczny unoszący się (platformowy) – 3 kpl.,

5) Nitka indukcyjna do prowadzenia wózków systemowych VNA w alei regałowej – 1 kpl.,

6) Owijarka palet – 1 kpl.,

7) System przenośników i sorter – 1 kpl.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym i niezbędnymi załącznikami znajduje się  w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego :

Załącznik nr.1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi – aktualizacja 24.10.2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

 

Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia

publicznego na dostawy nr: 2/2016/UE

na zadanie pn. „Zakup systemu inteligentnego sterowania procesem” w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności RYBEXIM Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie nowych usług logistycznych”,

Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0301/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Rybexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Szarotkowa 11,

35-604 Rzeszów

NIP: 8133670815

REGON: 180800494

www.rybexim.pl

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu: Andrzej Szlęzak – Dyrektor ds. Logistyki

tel. 661 617 652

 1. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

 1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu inteligentnego sterowania procesem w hali magazynowej wysokiego składowania w tym min:

 1. Oprogramowania WMS z aplikacją kliencką – 1 kpl,
 2. Systemu sieci bezprzewodowej (WLAN) – 1 kpl,
 3. Systemu kamer i telewizji przemysłowej – 1 kpl,
 4. Systemu kontroli dostępu do strefy magazynowej – 1 kpl,
 5. Systemu alarmowego (sygnalizacji włamania) – 1 kpl,
 6. Serwerowni – 1 kpl,
 7. Terminali radiowych:
  1. mobilnych – 5 kpl,
  2. wózkowych (wraz z instalacją do zasilania bezpośrednio z wózków VNA oraz montażem na wózkach) – 2 kpl,
 8. Drukarek etykiet logistycznych,
  1. stacjonarnych – 2 kpl,
  2. mobilnych (wraz z instalacją do zasilania bezpośrednio z wózków VNA oraz montażem na wózkach) – 2 kpl,
 9. Skanerów kodów kreskowych 2D ((wraz z instalacją do zasilania bezpośrednio z wózków VNA oraz montażem na wózkach) – 2 kpl
 10. Zestaw komputerowy PC – 3 kpl
 11. Skaner ladowy – 1 kpl
 12. Wagi przemysłowe – 2 kpl

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym i niezbędnymi załącznikami znajduje się  w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego :

Załącznik nr.1

Zawiadomienie o roztrzygnieciu