Unia Europejska

W związku z ubieganiem się przez firmę RYBEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA o dofinansowanie projektu pn.: „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy RYBEXIM”, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

Data publikacji: 30 październik 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1_1.4_POPW_2017
Informacja o wyborze oferty